Ценоразпис комплекcна диагностика и биорезонансна терапия

  1. Експрес диагностика (откриване мястото на заболяването)        -  100лв.
  2. Комплексна диагностика на един меридиан (орган, система)       -  30 лв.
  3. Комплексна диагностика на два меридианa (орган, система)        -  50 лв.
  4. Комплексна диагностика на три меридианa (орган, система)        -  70 лв.
  5. Комплексна диагностика на четири меридианa (орган, с-ма)        -  80 лв.
  6. Аура и чакри (енергийни центрове)                                            - 40 лв.
  7. Тестване на алергии и лечение (лекарствата се заплащат допълнително) - 100 лв.

8.  Пасивна биорезонансна терапия     - 40 лв.

9. Активна биорезонансна терапия      - 30 лв.

10. Премахване на паразити               - 30 лв.

- тении

- протозони,кръгли и плоски глисти

- бактерии и вируси

- плесени и гъбички

За цялостно лечение са необходими от 7- 10 процедури

-     при 7 процедури       - 150 лв.

-     при 10 процедури     - 200 лв.

11. Изготвяне на хомеопатични лекарства ( ползване до 30 дни)   - 30 лв.